Stampen Media stor Vit logga

Annonsera på Instagram

Vill du annonsera på Instagram? På Stampen Media arbetar vi regelbundet med Instagramreklam för företag och organisationer i varierande storlekar och inom olika branscher.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just dig med annonsering på Instagram!


Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 031-80 94 90

Stampen / Annonsera på Instagram

Annonsering på Instagram

Instagram har varit en av världens största sociala medier under ett drygt decennium. Idag har plattformen över en miljard användare över hela världen. En miljard människor under ett och samma digitala tak innebär enorm potential för marknadsföring av alla typer av företag, produkter och tjänster. Varje år inser allt fler företag de stora potentiella vinsterna med att annonsera på Instagram.

Varför ska jag annonsera på Instagram?

Varför är annonsering på just Instagram en god idé? Här är tre fördelar med plattformen.

Nå olika

Instagram är en plattform som används av en väldigt bred publik. Då vissa plattformar riktar sig mest mot mer åldersspecifika målgrupper är Instagram en som vuxit till att bli ett social media för de allra flesta. Detta ger goda förutsättningar för företag i alla branscher, storlekar och geografiska områden att synas och höras exakt där deras kunder finns.

Nå rätt

De flesta digitala plattformar erbjuder väldigt goda möjligheter för att både rikta och mäta marknadsföringsinsatser. Instagrams verktyg för annonsering erbjuder särskild goda instrument för att hitta rätt. Det finns ett antal olika filter som bidrar till att reklamen riktas mot rätt personer och målgrupper. Geografisk plats, intressen och beteenden är några av dessa targeting-komponenter när man annonserar på Instagram.

Läs mer: Så når du bäst resultat med digital annonsering

Påverka med visuell kommunikation

nstagram är en plattform som är visuell till naturen och därför ger det goda möjligheter för annonsering. Denna sociala media handlar framför allt om att fånga användarens uppmärksamhet genom video och bild. Användarens förväntningar är att se och interagera med saker som engagerar och skapar känslor. Detta ger en annonsör mycket goda grundförutsättningar för att fånga den potentiella kundens uppmärksamhet. Som alltid handlar det förstås i slutändan också om att skapa rätt innehåll för rätt format och anpassat efter rätt målgrupp.

Vill du nå en lokal målgrupp? Här är tre tips för hur du jobbar bäst med dina annonser!

Instagrams olika alternativ för marknadsföring

Annonsering på Instagram kan se ut på flera olika sätt. En annonsör på plattformen kan skapa innehåll i form av bilder, videos, stories och så kallade karusellannonser. Det är lätt att tänka att dessa format är ganska lika och att de därför bör ha ungefär samma påverkan på mottagaren. Så är dock inte fallet.

Det har visat sig att Instagrams olika format för annonsering har lämpat sig olika bra för olika syften. Bildannonser är utmärkta för att marknadsföra produkter medan videos kan generera väldigt bra resultat vid marknadsföring av ett varumärke. Stories har visat sig vara bra för de företag som vill engagera mottagarna eftersom dessa kan erbjuda en interaktivitet som inte finns i de andra formaten

Att tänka på för den som annonserar på Instagram

På Instagram förväntar sig användarna ett betydligt mer tilltalande grafiskt och visuellt attraherande material än på andra plattformar. Det är därför mycket viktigt att – i ännu större utsträckning än vid annan annonsering skapa högkvalitativt grafiskt innehåll som engagerar och som folk vill interagera med.

Ta hjälp av Stampen Media för Instagram-annonsering

På Stampen Media arbetar specialister med särskild kunskap inom annonsering på Instagram. Kontakta oss för att lära dig mer om vad vi kan göra för att hjälpa dig och ditt företag!

Kontakta oss på 031-80 94 90 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag!

Kontakta oss

ttela tidningsbåt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram