Stampen Media stor Vit logga

3 annonsinsikter som alla marknadschefer måste känna till 2024

Stampen / 3 annonsinsikter som alla marknadschefer måste känna till 2024

Publicerat: 2024-02-06

Under 2024 kommer du som marknadschef behöva fatta flera avgörande beslut. Här får du tre annonsinsikter som inte bara förändrar hur du ser på digital annonsering utan också rustar dig för att möta den skakiga marknaden. Lär dig att maximera uppmärksamhet, höja kvaliteten på dina kampanjer och kontinuerligt finjustera din mediemix!

  1. Om du bara ska mäta en sak – mät uppmärksamhet

Annonser bombarderar dina kunder från alla håll, och ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att inte alla annonsklick eller visningar är lika mycket värda. Forskaren Erik Modig har djupdykt i vilken betydelse uppmärksamhet har när det gäller att mäta effektivitet i annonsering. Hans slutsats? Tid är den mest avgörande faktorn.

Många marknadsavdelningar lägger en stor del av annonsbudgeten på performance marketing-kampanjer, och de är givetvis viktiga. Men för att verkligen göra ett bestående intryck på dina kunder krävs det mer än så. Du behöver inte bara fånga deras uppmärksamhet – du måste behålla den. Det innebär att din annons måste fastna i kundens medvetande. Och för det behövs tid.

Så, vad betyder detta för dig som marknadschef? Börja med att ställa högre krav på din annonsleverantör. Fråga efter värden som handlar om uppmärksamhet, inte bara klickfrekvens och exponeringsantal.

  1. Dina målgruppsanpassade annonser måste hålla högre kvalitet

I takt med att uppmärksamhet blir den viktigaste valutan så ökar kraven på kvaliteten av din annonsering. Är ditt innehåll inte skräddarsytt för varje specifik målgrupp och kanal? Då är det dags att ta steget nu.

En utmaning som många marknadschefer står inför är att de ofta har en bra överblick på sina buyer personas men misslyckas med att målgruppsanpassa innehållet. Vanligtvis en följd av vana och bekvämlighet. Digital annonsering har blivit en rutin där samma strategier tillämpas gång på gång eftersom de har fungerat tidigare. Men tiderna förändras – och så gör även målgruppernas behov samt triggers.

Så för att fånga och behålla dina kunders uppmärksamhet måste dina annonser hålla en hög kvalitet och skapa värde för mottagaren. Det räcker inte att vara visuellt tilltalande; de måste resonera med mottagaren på ett djupare plan. Detta kräver en ständig förnyelse och anpassning av budskap och innehåll vilket innebär att du måste vara på tårna för att hålla jämna steg med dina kunders föränderliga preferenser och intressen. 

  1. Du måste analysera och ifrågasätta mediemixen löpande 

Att kontinuerligt granska och utvärdera din mediemix är extra viktigt under 2024 när budgeten är stramare. Fråga dig själv: Har du placerat rätt procentandel av din budget i de mest effektiva kanalerna, och når du verkligen din tilltänkta målgrupp? 

Många marknadschefer tenderar att förlita sig på egna medievanor vid beslutsfattande, vilket kan leda till tveksamma investeringar. Nyckeln är att regelbundet göra omfattande research för att förstå dina kunders mediabeteenden – på djupet.

Tips på material du kan utgå ifrån

INTERN RESEARCH
Google Analytics 4 (GA4) Få viktiga insikter om varifrån dina hemsidesbesökare kommer och din konverteringseffektivitet. Hotjar Följ och förstå användarbeteendet på din hemsida på ett djupare plan.
Ad management dashboards Använd kontrollpanelerna på annonsplattformarna du använder, till exempel LinkedIn eller Meta, för att analysera hur framgångsrik din kampanj var.

EXTERN RESEARCH
Svenskarna och internet Internetstiftelsens årliga kartläggning av svenskarnas internetanvändning. 
Digital Attention: effektivisera er annonsering Erik Modighs lärdomar om att optimera media, varumärkesstrategi och annonsdesign utifrån dagens digitala medielandskap.

Om du är osäker på hur du ska tolka datan är det bra att ha en bred strategi till en början. Starta med flera kanaler, analysera resultaten, och smalna sedan av fokuset baserat på vad som presterat bra. Genom att göra kontinuerliga analyser och justeringar kan du inte bara optimera din nuvarande annonsportfölj, utan även ta nya marknadsandelar. 

Navigera genom 2024:s utmaningar med expertstöd?

Stampens medierådgivare erbjuder dig som marknadschef kostnadsfri annonsrådgivning i dessa ovanligt turbulenta tider. Vi hjälper dig att effektivt prioritera och anpassa din strategi utifrån målgrupp, mätvärden och mediemix.
Hör av dig om du vill bolla idéer!

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram