Stampen Media stor Vit logga

Annonsering i print och digital – vad betyder alla dessa ord och förkortningar?

Stampen / Annonsering i print och digital – vad betyder alla dessa ord och förkortningar?

Publicerat: 2022-11-17

Vi vet att det är en djungel av ord på både som florerar gällande annonsering i nyhetsmedia. Därför har vi plockat fram denna lathund – så att du ska kunna känna dig säker i din dialog med oss.

Digitala annonsformat

Nu för tiden finns det en uppsjö av digitala annonsformat. Flera av dem härstammar ifrån vanliga tidningsannonser som skiftat form genom åren. För varje dag blir det vanligare att företag spenderar mer av sin marknadsföringsbudget på digitala annonser. Nedan går vi igenom ord som är vanliga inom nyhetsbranschen, när vi talar om olika digitala annonsformat.

Displayannonsering är annonsering digitalt på exempelvis nyhetssajter. Denna bokar du via direktköp med sajten/mediehuset eller via ett programmatiskt förfarande. 

Banner/Display är namnet på ytan du köper digitalt. De finns för mobil, dator och surfplatta. Denna mäter vi i antal pixlar som anger bredd x längd och finns i många standardformat. Dessa format ska vara samma för de flesta sajter och följa samma riktlinjer för alla köp. En banner eller display följer en maxvikt som mäts i kb vilken varierar för olika sajter. 

Standard display är det vanligaste formatet på displayytor som generellt sett fungerar på alla nyhetssajter i sverige. Dessa finns beskrivna via branschföreningen IAB som tagit fram ett antal standardformat för att göra branschen mer tydlig och enhetlig. 

Impact-display format bokar du när du vill fånga kundens uppmärksamhet lite extra under en kortare period. Att likna med att köpa en helsida i print istället för en kvartssida. 

Exempel på  impact-format är “mobil takeover” vilken gör vad den heter; tar över hela skärmen för att kräva läsarens uppmärksamhet. Dess motsvarighet på en datornskärm kallar vi för “welcome page”.

Rörlig annonsering är ett samlingsbegrepp för digital annonsering med videoformat. Exempelvis i webb-tv spelaren på en nyhetssajt, youtube, eller via annonsformat som spelar videoformat i en displayyta på en nyhetssajt. 

Mer och mer vanligt förekommande alternativ inom digitala annonsformat

exempel på native

Native advertising inom nyhetsmedia är ett annonsmärkt kommersiellt redaktionellt innehåll med möjlighet att bli placerad både i print och digitalt. Den enkla förklaringen är det en artikel med ditt budskap skrivet på ett journalistiskt vis. Denna placer vi bland andra redaktionella artiklar. Enda skillnaden är att den är “annonsmärkt”, alltså att det finns en liten disclaimer om att det är en annons och inte en nyhetsartikel. Nyhetsmedier måste skriva att en text är en annons oavsett om den skrivs i papper eller på digitala nyhetssajter. Native advertising handlar om att skapa annonser som liknar kanalens ursprungliga innehåll. 

True Native är digital native där artikeln finns kvar på nyhetssajten och inte via en extern länk. True native publicerar vi i det redaktionella gränssnittet och finns oftast kvar att hitta via google/sökmotorer likt en vanlig redaktionell artikel. Du kan alltså googla och hitta din annons månader senare. För denna typ av annonser tar vi oftast betalt per läsning. Native annonser talas ofta som CPM

Advertorial advertising är ett äldre ord för native. Det har historiskt sett använts mest för native i print som fanns långt innan de digitala möjligheterna.

Programmatisk annonsering är displayannonsering som sker via ett automatiserat budförfarande mellan system, generellt köper man inte en fast volym på en sajt utan över flera olika sajter. Detta görs för att lättare kunna nå rätt målgrupp på rätt plats på nätet.

Kundsidan har en DSP (Demand Side Platform, köpplattform i programmatisk annonsering) som köper från publicisternas SSP (Sell Side Platform, säljplattform i programmatisk annonsering). Det går att köpa en hel målgrupp på flertal olika sajter eller enskild sajt. Man kan köpa kontexten som företaget ska synas i, datainformation om målgrupper, efter geografisk placering och få chansen att nu ut till flera målgrupper samtidigt. All information kommer snyggt förpackad i samma rapportvy med insikter om annonsernas presterande. Pris är CPM via ett budförfarande och köpen sker i realtid. Om du köper programmatisk annonsering utgår budgivningen från din totala budget, maxbud per visning utifrån parametrar du valt. Det är mycket likt köp av Google Adwords samt paid social (annonser i sociala medier). Det finns extremt sällan en garanterad volym per sajt att köpa. Annonserna spänner oftast över flera sajter. 

Ju fler besökare en sajt har, är konkurrensen i överlag desto högre om särskilda ord relaterade till ens företagsnisch. Vilket resulterar i att det kostar mer per bud. Om du inte vinner så många bud får du lägre trafik. Då behöver du justera dina köp och troligtvis öka pris per bud alternativt addera billigare sajter för annonsering i din mix. 

Rich-media är ett samlingsbegrepp för ett mer kreativa display-format vilket inte alltid stöds av alla nyhetssajter. Dessa är format har ofta skräddarsida grafiska element. Det finns en uppsjö av olika typer av rich media annonser.

Andra vanliga ord i samband med digital annonsering

kakor som svalnar på ett runt galler symboliserar datacookies

Cookies är en digital mätare/tracker som fästs på din webbläsare för att följa ditt beteende online. Tredjepartscookies tillåts snart inte på några webbläsare vilket tvingar annonsörer att hitta nya vägar till att styra sina kampanjer. Hos stampen har vi flera lösningar och din förstapartsdata som vi kan använda för att styra mot din målgrupp oavsett hur du köper dina kampanjer via oss. 

Datastyrning handlar om att med hjälp av data för att styra sina digitala annonser mot exempelvis kvinnor, män, viss ålder, intresse m.m. 

Det finns en mängd olika sätt att styra digitala annonskampanjer hos Stampen Media oavsett om man bokar dem direkt via säljare eller budar på annonsord programmatiskt. 

Ord inom annonsering i print

Blogginlägg om native annonsering - en man sitter och läser en tidning.

Printformat anges i bredd x höjd i mm och kan även uttryckas som moduler där exempelvis Stampens alla titlar har 6 spalter i bredd och 8 rader i höjd. En helsida är således 68 moduler. Alla Stampens tidningar har samma format på annonsmodulerna. Detta för att underlätta köp i flera titlar utan att det behövs produceras nytt material. 

Placerings print innebär att man oftast bokar olika delar av tidningen såsom nyhetsdel 1 eller till exempel del 2, vilken innefattar sport/kultur m.m. Här bokar du antingen en begärd placering på en viss sida eller en “obegärd printannons”. Vid en “obegärd printannons” placeras annonsen där den får plats. Specifik placering kostar alltid mer än en “obegärd placering” och är ett bra sätt att köpa “läsfrekvens” till en lägre kostnad. 

Printsättning är ett vedertaget branchsord för en tjänst som Stampen Media erbjuder dig som inte har färdigt annonsmaterial. En producent hjälper dig sätta ihop ditt materia. Producent kommer med stor sannolikhet att be text, logga och bild från dig som ska annonsera. 

KPI:er – vad som mätas och vad det betyder

Stampen Media ratt med lysande lampa på uppföljning
 • CPM- cost per mill: valuta för betalning av digitala visningar. Det betyder kostnad per tusen visningar. CPM: 85 = 85kr för tusen visningar/impressions. CPM är den vanligaste benämning för kostnad vid annonsering i digitala nyhetsmedier. Större format på annonsen har oftast högre CPM och vice versa. 
 • CTRclick through rate: anges i % och handlar om hur många som klickat på din annons. För en kampanj som har i syfte att driva trafik till en hemsida är en hög CTR del av målet. Om annonsen är mer av varumärkesbyggande karaktär är CTR en ganska oviktig mätparameter då en varumärkesbyggande annonskampanj handlar om att läsaren ska ha uppmärksammat och sett kampanjen. 
 • CPCCost per click:  vissa kanaler tar betalt per klick och inte per fast antal visningar, detta är exempelvis den vanligaste valutan för SEM/adwords.  
 • CPA- Cost per action: kan betyda olika typer av action, här kan exempelvis CPC inrymmas i begreppet. Det kan även vara kostnad per nedladdning, kostnad per lead etc. 
 • SOV – står för “share of voice” och handlar om hur stor andel av exempelvis sajtens visningar för det formatet som du köper. Uttrycks i %.
 • CTA- call to action: är ett vanligt begrepp inom marknadsföring för att beskriva vad man önskar läsaren ska göra. Exempelvis “klicka här” är en tydlig CTA. 
 • Räckvidd print: kan anges i antal läsare totalt eller som en % inom ett fast avgränsat geografisk område. Mäts av Sifo Orvesto konsument som mäter Stampens och de flesta tidningars räckvidd. Vi använder deras siffror och dessa är accepterade som branschstandard. 
 • Impressions: Antal visningar av din digitala annons. 
 • Viewability: mått för hur många digitala annonser som syns. För att din digitala annons ska räknas som “viewable” ska 50% av display-ytan vara synlig i minst en sekund. Detta är en branschstandard framtagen av IAB och mäts i %. Det som främst styr viewability är sajtens hastighet och tekniska uppsättning snarare än annonsens budskap eller material. Vissa placeringar har låg viewability vilket brukar medföra ett lågt pris och vice versa. 
 • Digital räckvidd: kan uttryckas i bruttoräckvidd = hur många visningar en kampanj fått. Kan även uttryckas i nettoräckvidd vilket handlar om hur många unika personer som sett annonskampanjen. Ibland räknar man nettoräckvidd som en % av alla inom ett fast avgränsat geografiskt område, vilket är jämförbart med övriga medieslag och för att mäta kampanjers totala räckvidd. 
 • CPR- cost per read: är en vanlig valuta inom native som beskriver hur betalformen fungerar, Man betalar per läsning och inte per gång din artikelpuff visats.
 • Mediets räckvidd: Läsare per dag eller per vecka. Är ett sätt att beskriva hur stor en sajt eller tidning är exempelvis GP eller gp.se. Det ger annonsören chans att bedöma potentiell räckvidd via en enskild kanal. 
 • Ackumulerad räckvidd: Hur många unika personer når jag efter 1, 2, 3.. etc införanden i en viss tidning eller mix av tidningar/sajter. Detta är något våra analytiker och säljare kan ta fram via Sifo Orvestos databas
 • Kontaktkostnad: vad kostar det att nå en person per respektive media. Större annonsörer har tillgång till högre rabatter och kan därmed sänka sin kontaktkostnad. Begrepp används inom de flesta medieslag. 
 • Frekvens: används för alla medieslag. Handlar om hur många gånger en läsare rimligtvis sett din annons. Är ett viktigt mått att följa och planera kampanjer efter då väldigt få budskap får effekt vid frekvens ett. Att hitta den perfekta frekvensen är varje marknadsförares utmaning. Vilket beror på syfte med kampanj och framförallt på hur känt varumärket är. Ett välkänt varumärke kan ha lägre frekvens än ett okänt varumärke.
 • Effektmätning: Stampen Media använder sig av mätbolaget RAM som kan göra mätningar via en panel bestående av läsare. Panelen svarar på frågor gällande annonser i print och digitalt. Via det underlaget får annonsören reda på hur ungefär många som sett annonsen, vilket engagemang den skapar och hur många som planerar en action till följd av annonsen.  

Några sista ord som gäller sociala kanaler och webbsidor: 

 • SEO: står för search engine optimization (sökmotoroptimering). Arbetar du med SEO handlar det om att du optimerar din befintliga hemsida med utvalda sökord för att få högre organisk ranking på Google. 
 • Google AdWords och Google AdWords Express: är de tidigare namnen på nya och förbättrade Google Ads.
 • SEM: står för search engine marketing (sökmotormarknadsföring). Med SEM betalar du för vissa sökord primärt via Google Ad, dvs AdWords. Detta hänger nära samman med SEO då en bra organisk ranking ofta leder till lägre pris per adword.  
 • SoMe: Social media förkortas ofta SoMe och avser annonsering i sociala medier. 
 • Paid social: Annonser du betalar för som syns i sociala mediekanaler, där du själv är med och väljer din målgrupp.

Priser och format

Nu har du koll på de vanligaste formaten, förkortningarna och riktlinjerna. Vill du se priser och se hur de olika formaten ser ut kan du läsa mer i Format och Priser. Det är en en pdf med vidare information eller kontakta oss via formuläret här om du har frågor.

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram