Stampen Media stor Vit logga

Mediestrategi

Förbättra din kommunkation och stärk ditt varumärke med Stampen Medias mediestrategier.

Vad behöver du hjälp med? Kontakta oss och få kostnadsfri rådgivning.

Stampen / Mediestrategi

Därför behöver du en mediestrategi från Stampen Media

I en digital och ständigt föränderlig samtid är dina digitala mediestrategier helt avgörande för att du ska lyckas. Mediestrategin hjälper dig nå rätt personer vid rätt tillfälle, och utöka din kundbas.

Vad är en mediestrategi – och vad innehåller den?

En mediestrategi fyller alltså flera viktiga syften för ditt företag, men hur fungerar det egentligen i praktiken?

En mediestrategi är en plan för hur du ska kunna nå och engagera din målgrupp. Det kan handla om att vara synlig i de sociala kanalerna som målgruppen använder, eller sprida ditt erbjudande i mer traditionella medier som radio, tv eller tryck.

Oavsett vilka medium som ska användas så tar en välutformad mediestrategi avstamp i en djup förståelse för målgruppen, och utifrån det underlaget sätter du mål och planerar dina insatser.

Hur kan Stampen Media hjälpa mig med min mediestrategi?

Med många år i bagaget kan vi konstatera att en välutformad mediestrategi är avgörande för huruvide du lyckas med din marknadsföring eller inte. Därför arbetar vi nära våra kunder för att få bästa möjliga resultat av det strategiska och operativa arbetet vi utför.

När du vänder dig till oss för mediestrategi guidas du igen våra tre steg:

1. Situationsanalys

Utformning av mediestrategi tar alltid avstamp i ditt företags situation. Vilka mål och utmaningar har du? Vad söker målgruppen? Vad gör konkurrenterna?

Ju större förståelse vi har för din affär desto träffsäkrare blir mediestrategin. Situationsanalysen görs tillsammans med dig då du är den med störst förståelse för din bransch och i ditt erbjudande.

2. Medieplan

I nästa steg sätter vi en plan för hur vi ska uppnå dina mål. I medieplanen bestäms till exempel i vilka kanaler och på vilka plattformar du måste synas på. Om man riktar sig mot en yngre målgrupp kan det vara en bra att rikta in sig på vissa sociala medier, medan en äldre målgrupp nås förmodligen bäst på andra sätt. Allt det reder vi ut i din medieplan.

3. Implementering

När villkoren satts och planen för mediestrategin tydliggjorts är det dags för det mer praktiska arbetet. Nu ska strategin implementeras i din marknadsföring och kommunikation. Stampen Medias experter ser regelbundet över dina insatser för att säkerställa att mediestrategin efterföljs. Du får också regelbundna analyser och rapporter så du kan följa arbetet. Det är en viktig del av mediestrategin eftersom det hjälper dig att fatta datadrivna beslut framåt.

Skapa en kampanjplan
Lästips!

GUIDE

Skapa en kampanjplan

Sammarbeta med en rådgivare – så här går det till
Hämta guiden

Ta fram en effektiv mediestrategi idag!

Är du redo att ta ditt företag och din mediestrategi till nästa nivå? Då har du hamnat helt rätt!

Vi på Stampen Media  hjälper dig ta fram en strategi som helt utgår ifrån dina förutsättningar, behov och önskemål så att du enklare kan nå dina affärsmål.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte om mediestrategi redan idag!

KONTAKTFORMULÄR
031-62 43 00

Kontakta oss

ttela tidningsbåt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram