Stampen Media stor Vit logga

Strategisk marknadsföring

Behöver du hjälp med din strategiska marknadsföring? Då har du hamnat helt rätt.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte så visar vi hur du optimerar ditt bolag med strategisk marknadsföring.

Stampen / Strategisk marknadsföring

Stampen Media – Strategisk marknadsföring i världsklass

Välkommen till Stampen Media!

Stampen Media är en ledande marknadsföringsbyrå med specialinriktning på strategisk marknadsföring. Vårt team hjälper dig växa och utvecklas genom god strategi och en smart variation av kommunikationsinsatser. I en samtid präglad av ökad konkurrens och snabba förändringar i det digitala marknadsföringslandskapet är strategisk marknadsföring avgörande för att ta marknadsandelar.

Vi hjälper dig ditt varumärke sticka ut i bruset bland konkurrenter. Vi differentierar ditt innehåll, ser till att stärka banden mellan företaget och målgruppen och vidtar effektiva åtgärder som ökar trafiken till dina kanaler.

En studie i vår metod

När du väljer att gå påbörja din strategiska marknadsföring gör vi det tillsammans.  Det är så vi utvecklar en plan som ligger helt i linje med dina  mål, din målgrupp och dina förutsättningar. 

Experterna i vårt team genomför en omfattande analys av ditt företag, marknadsläget och konkurrenterna. Utifrån den tar vi sedan fram en heltäckande strategisk marknadsföringsplan som kan användas inom såväl långsiktigt varumärkesbyggnad som enskilda reklamkampanjer och marknadsinsatser.

Ditt varumärke

Ditt varumärke är det som får dig att sticka ut från konkurrenterna. Genom att fokusera på det som är unikt med ditt erbjudande kan driva marknadsföringsinsatser som får dig synas och höras över alla andra.

När du vänder dig till oss på Stampen Media för strategisk marknadsföring sätter vi därför ditt varumärke i fokus. Vårt team utvecklar strategier för hur vi bäst lyfter ditt varumärke och ser till att dina värderingar, gärningar och målbild syns i allt material som går ut – vare sig det är logotyper, långa presstexter eller tv-reklamer.

Vill du veta mer hur vi på Stampen Media jobbar med strategisk marknadsföring?

Kontakta oss idag

Skapa en kampanjplan
Lästips!

GUIDE

Skapa en kampanjplan

Sammarbeta med en rådgivare – så här går det till
Hämta guiden

Men vad ingår egentligen i strategisk marknadsföring?

Inom strategisk marknadsföring hjälper vi dig utveckla en hållbar och långsiktig plan för hur ditt företag ska kunna lyckas med sina marknadsföringsinsatser – både långsiktigt och kortsiktigt. Det övergripande målet är kunder, öka kunskapen om företaget och/eller öka varumärkeskännedomen.

Målgruppen

Inom strategisk marknadsföring måste du börja med att identifiera din målgrupp. På så sätt skapar du dig en tydlig bild av vilka individerna är, vad som intresserar den, vad de har för utmaningar och hur de beter sig. Först när du vet det kan gå vidare och lägga upp en strategisk marknadsplan.

Företaget

När du gjort din målgruppsanalys och du har en bra bild av vem din målgrupp är och hur du når dem är det dags att vända blicken inåt. Hur kan du bemöta deras behov?

Det finns flera användbara metoder du kan använda för att analysera ditt företag och ditt erbjudande. En välanvänd metod som, är SWOT-analysen där undersöker dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När du identifierat dessa kan du skapa en strategisk marknadsföringsplan som lyfter styrkorna och reducerar riskerna.

Kontakta oss idag!

Boka in ett kostnadsfritt möte om strategisk marknadsföring med Stampen Media!

Kontakta oss

ttela tidningsbåt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram