Stampen Media stor Vit logga

Annonsera på Google

Annonsering i världens största sökmotor, Google, innebär ofta både stor konkurrens och gigantiska möjligheter för annonsören. Att annonsera på Google är ofta en grundbult i många företags marknadsföring. För att lyckas med denna typ av annonsering är det oerhört viktigt att veta vad man gör – och ofta värdefullt att ta hjälp av en mediebyrå med expertis inom området.

Vill du få ut det mesta av din annonsering på Google?
Kontakta oss för att boka in ett möte idag!

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 031-80 94 90

Stampen / Annonsera på Google

Så kan du annonsera på Google

På få områden råder så liten konkurrens som i människors val av sökmotor. Google är den överlägset mest använda sökplattformen i världen. Detta gör den också till en viktig spelplan för företag som vill synas och höras för fler kunder. Miljardtals sökningar görs på Google varje dag och det öppnar många dörrar för annonsering och ger företag i alla branscher möjligheter att marknadsföra sig.


Google Ads

Google Ads är ofta företagets främsta verktyg när det kommer till annonsering. Denna plattform ger dig möjlighet att publicera annonser direkt i sökresultaten. De hamnar högst upp på resultatsidan och står markerade med ordet ”sponsrad” för att markera att det är betald annonsering på Google. Dessa typer av annonser baseras ofta på utvalda sökord. Om ett företag exempelvis vill synas för de som söker på “mediebyrå” så är det just detta ord man väljer för sin annons. Det är också möjligt att rikta in sig mot personer i ett särskilt geografiskt område. Detta är särskilt populärt för företag vars varor och tjänster främst riktar sig till människor i samma stad eller region. Med Google Ads kan du kombinera flera olika tillvägagångssätt för annonseringen, helt beroende på dina mål med insatserna.

Fördelar med att annonsera på Google

Fördelarna med annonsering på Google är många och de blir tydliga för allt fler företag varje år. Detta är några av de mest centrala vinsterna med att använda Google Ads för företag som vill satsa på annonsering:

Synlighet

Annonsering i Google gör att företag och varumärken kan nå ut till otroligt många potentiella kunder. Med rätt budskap och utvalda målgrupper kan synligheten för ditt företag öka både snabbt och markant genom annonsering i Google.

Mätbarhet

Digitala plattformar för marknadsföring erbjuder ofta mycket bra verktyg för att mäta marknadsföringsinsatser. Med Google Ads har marknadsföraren mycket god överblick av insatsen och vad den har genererat, inte minst i form av klick i förhållande till hur många som sett annonsen. Mätbarheten ger goda, och kanske till och med avgörande, möjligheter för företag att kunna utveckla sin kommunikation och marknadsföringsstrategi.

Läs mer: Så sätter du en långsiktig plan för din annonskampanj

Kostnadseffektivitet

Betalning för annonsering genom Google Ads sker genom s.k. PPC, vilket betyder pay-per-click. Detta innebär alltså, som namnet antyder, att annonsören enbart betalar för de klick som gjorts på annonsen. Upplägget är en trygghet för annonserande företaget eftersom priset alltid ställs i relation till framgången med annonserna. Många klick innebär högre kostnad för annonseringen, men samtidigt utökad kännedom om företaget, varumärket och produkten/tjänsten.

Anpassningsbarhet

Att annonsera i Google är enkelt, inte minst eftersom annonsören själv kan styra helt fritt över annonsen i fråga. Budgetar kan ändras, och detsamma gäller för de tidsspann under vilka en särskilt annons ska rulla. Med andra ord: Den som annonserar på Google sitter själv vid spakarna.

Stampen Media hjälper dig att annonsera på Google

Vi på Stampen Media har många olika kompetenser under samma tak, och annonsering på Google är en återkommande del inom vår verksamhet och den hjälp vi erbjuder. När du vänder dig till oss kan du räkna med att annonseringen, från planering till utförande, genomförs av ett professionellt och specialiserat team. Samtidigt har du också möjlighet att få stöd hela vägen av en dedikerad medierådgivare. Vi ser till att annonseringen i Google ger maximala resultat alldeles oavsett projektets omfattning och vem kunden är.

Kontakta oss på 031-80 94 90 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag!

Kontakta oss

ttela tidningsbåt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram