Stampen Media stor Vit logga

Mediebyrå

Stampen Media är en mediebyrå med ett brett utbud av reklam- och medietjänster. Vi arbetar med en stor bredd av företag och organisationer i Sverige och utför större såväl som mindre projekt inom många områden.

Vill du komma i kontakt med oss direkt ?
Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 031-80 94 90

Stampen / Mediebyrå

Reklam och Media

För mediebyråer är reklam och media två starkt sammanfogade uttryck, som spelar båda stora roller i hur människor uppfattar världen runt omkring dem. Reklam påverkar människors sätt att tänka, känna och ta beslut kring varumärken, produkter och tjänster. Media levererar metoder för att nå ut med budskapet. En mediebyrå som Stampen Media arbetar med många olika redskap för att nå ut till målgruppen och påverka dem. Det handlar ofta om digitala sammanhang – exempelvis sociala medier och andra plattformar på nätet – men ibland också om mer traditionella medier.

Reklam hos en mediebyrå

Oavsett om reklam sker i form av en poster, en tv-reklam eller på Facebook så är målbilden att nå ut till en större kundgrupp och att öka varumärkeskännedom. Detta leder till utökade säljaktiviteter och bättre lönsamhet, något som alla företag i grund och botten strävar efter.

Publiken påverkas genom information om en produkt - dess funktioner, dess pris eller värdet den kan ge användaren. Reklam skapat av en erfaren mediebyrå kan också handla om att tilltala publiken på ett känsloplan, vilket blir allt viktigare och vanligare inom marknadsföring. Det kan exempelvis handla om att ett företag marknadsför och positionerar sin vara eller sin tjänst med att den är ett ”hållbart alternativ”. Denna typ av reklam tilltalar alltså kundens (potentiella) vilja att handla hållbart.

Läs mer: 4 skillnader mellan säljdrivande och varumärkesbyggande kampanjer

Olika medier hos en mediebyrå

Som en heltäckande mediebyrå hanterar vi på Stampen Media både traditionella och digitala medier för att nå ut till målgruppen. Ofta kan en kombination av de båda kategorierna vara lämpligt när man vill ha en bra spridning på sin marknadsföring. Att arbeta parallellt med digital och traditionell media och låta de stärka varandra är mediebyråns expertområde. Så här definierar vi de båda begreppen.

Traditionell media

Traditionell media handlar vanligen om den typ av reklamkommunikation som funnits under lång tid. Tv-reklam är en form av media vars popularitet sjunkit i och med att analogt tv-tittande minskat men som fortsatt är relevant – särskilt i vissa sammanhang och för vissa, ofta äldre, målgrupper. Till den traditionella kategorin hör också tryck, exempelvis tidningsannonsering och reklamaffischers, samt även reklam i radio.

Vi på Stampen Media erbjuder många tjänster inom traditionell media. Kontakta oss gärna och berätta vad just ditt företag behöver hjälp med.

Digital media

Den absoluta majoriteten av svenska mediebyråer idag arbetar med digital media. Denna typ av marknadsföring är anpassad för och implementerad i olika digitala plattformar. Tack vare breda utbud av verktyg för att både producera och rikta personanpassad reklam kan detta både spara pengar och vara mycket effektivt. Reklam på webbsidor, i sociala medier och på videoplattformar som YouTube är vanligt idag, och populariteten ökar år för år.

På Stampen Media arbetar vi med ett brett utbud av tjänster för reklam och kommunikation i digitala medier. Våra experter ser till att följa trender och vara snabba på bollen när nya plattformar och samarbetsformer breddar möjligheterna för digital annonsering. Detta har gjort oss till en välrenommerad och flitigt anlitad mediebyrå för många företag och organisationer.

Läs mer: Digital marknadsföring vs traditionell – måste man välja?Funderar du att anlita en professionell mediebyrå?

Att anlita en mediebyrå är ofta ett stort beslut som kräver noggrant övervägande. Vi erbjuder därför ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vi går då igenom era behov och presenterar hur vi skulle kunna hjälpa er att uppnå era mål.

Låter det intressant?
Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ring oss på 031-80 94 90!

Kontakta oss

ttela tidningsbåt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram