Stampen Media stor Vit logga

Omvärldsanalys – så håller du som företagsledare koll på dina konkurrenter

Stampen / Omvärldsanalys – så håller du som företagsledare koll på dina konkurrenter

Publicerat: 2023-02-20

Utan insikter och förståelse för din bransch blir det svårt att sätta upp en smart strategi för att ta företaget framåt. En omvärldsanalys håller dig ajour gällande trender och ger insikter om dina konkurrenter. Dessa lärdommar kan du använda till företagets fördel. I det här inlägget lär du dig grunderna för hur du sätter upp en relevant omvärldsanalys.

Vad ryms inom en omvärldsanalys?

Det är viktigt att vara delaktig i vad som händer i den egna branschen och vad som sker i omvärlden mer generellt. En omvärldsanalys innebär att du analyserar exempelvis trender och processer som är påverkande faktorer för företaget. Några fördelar med att löpande göra en omvärldsanalys är att det blir lättare att identifiera företagets behov, få ett bättre grepp om utbudet på marknaden, insikter i hur konkurrenter arbetar och i slutändan nå företagsmålen. 

Det är lätt att bli hemmablind, så glöm inte bort att du måste se bortom det egna företaget och ta ett mer övergripande paraplyperspektiv. En omvärldsanalys handlar om de breda penseldragen och ska användas som ett hjälpmedel för att kunna ta beslut inom företaget. I samband med en omvärldsanalys bör du analysera vad du kommit fram till för att presentera en handlingsplan eller strategi framåt.

Analys och grafer på en dator

Så gör du en omvärldsanalys – steg för steg

En omvärldsanalys kan man göra väldigt enkel eller extremt komplex, det är upp till dig. Hur du vill lägga upp den beror på vilka behov du har. Men om du ska arbeta med det själv – gör det inte för krångligt. Och om det blir för mycket och du behöver hjälp finns det att få utifrån.

1. Sätt upp mål

Vad vill du få ut av din omvärldsanalys? För ett så effektivt arbete som möjligt behöver du ha satt upp mål för analysen, och i förväg fundera kring vilken information du söker och hur du hittar den. Det behöver inte vara jättetydligt utan räcker med en formulering som att du vill vara uppdaterad på de senaste trenderna i branschen. För att bemöta ditt mål specificerar du hur du planerar att ta dig dit.

2. Studera och analysera din omvärld

Omvärldsanalysen utför du sedan genom att analysera olika delar av din omvärld. Till din hjälp kan du använda dig av en SWOT-analys, samhälls- och branschtrender, studera konkurrenter och ta hjälp av tillförlitliga källor.

SWOT-analys

En vanlig del av en omvärldsanalys är en SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Det innebär alltså att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplat till verksamheten. Den utförs vanligen genom att du samlar nyckelroller inom olika avdelningar och tillsammans brainstormar kring företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vidare handlar det om att skriva ner och prioritera de idéer och förslag som kommer fram. Slutligen rangordnar man de viktigaste delarna att arbeta med framåt.

Samhälls- och branschtrender

Att ha koll på pågående större samhällstrender är en viktig del av en omvärldsanalys. Här är det vanligt att använda sig av en annan typ av analys – PEST-analysen. Denna modell brukar användas för att se över de externa delarna i en SWOT-analys. PEST står för Political, Economic, Social och Technological och fokuserar på:

  • Politiska faktorer som politisk stabilitet och skatter
  • Ekonomiska faktorer som inflation och växelkurser
  • Sociala faktorer som utbildning och kultur
  • Teknologiska faktorer som digitalisering och forskning

Studera hur andra gör

Du behöver även titta närmare på branschen du verkar inom. Titta på hur andra organisationer inom branschen arbetar och mer specifikt på era konkurrenter. Kom ihåg att det inte är förbjudet att låna från andra. Studera vad andra gör bra och mindre bra och inspireras av och dra nytta av deras lärdomar.

Verktygen du behöver: sunt förnuft och trovärdiga källor

Du kommer väldigt långt med sunt förnuft och internet. Idag finns en oändlig mängd information online och om du är källkritisk till informationen räcker ofta det gott och väl. Vad en tillförlitlig källa är inom din specifika bransch kan givetvis variera, men om du ser till större, mer generella källor kan du vända dig till betrodda nyhetsmedier och nischad branschpress både i form av fysiska tidningar, digitalt innehåll och rörliga medier. 

Att läsa och titta på medier är en bra start. Bevaka gärna både lokala nyheter liksom nyheter för Sverige samt utlandet, och gärna medier på flera språk. När det gäller branschpress skall du givetvis främst fokusera på din bransch, men inspireras gärna även av andra branscher. 

Tips: Med hjälp av gratistjänsten Feedly kan du sätta upp ett nyhetsflöde med artiklar som rör de ämnen du väljer. Betaltjänster som Cision och Meltwater låter dig göra samma sak och skickar dessutom regelbundna rapporter om vad som skrivs om dig och din bransch. För att hämta statistik kan du använda dig av statliga instanser som SCB. 

3. Presentera ett resultat

I den här fasen har du förmodligen mycket information att analysera. Börja med att skapa analytiska kategorier för den information du fått in för att göra arbetet lättare. Det gör du exempelvis genom att skapa spindeldiagram, ordmoln eller en Excel-fil. Experimentera med olika sätt att analysera din information, och hitta sätt för att komma fram till de viktigaste slutsatserna. Hitta sedan en struktur för hur du ska presentera dina resultat på ett begripligt sätt.

Sammanfattning

Det är lätt att ha koll idag. Bara genom din telefon har du tillgång till mer data och statistik än du skulle hinna läsa under en livstid. Men med obegränsade mängder data är det också av högsta vikt att vara källkritisk och kunna sålla i informationen som finns tillgänglig. 

Eftersom det kan vara lätt att bli hemmablind är det värdefullt att ta hjälp utifrån med omvärldsbevakning. Du kan exempelvis anlita en medierådgivare som kan ansvara för att ha koll åt dig. Det finns byråer som specialiserar sig på nyhetsmedier och det finns företag som har spetskompetenser inom olika delar, från nyhetsmedier till SEO och så vidare. 

Behöver du mycket hjälp? Då bör du välja en helhetsleverantör med insikter inom flera områden för att få så bra hjälp som möjligt. 

Ladda ned vår guide om du vill veta mer om hur du kan använda dig av Stampens medierådgivare som stöttepelare i både din omvärldsbevakning och marknadsföring.

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram