Stampen Media stor Vit logga

Så håller du i långa loppet

Stampen / Så håller du i långa loppet

Publicerat: 2024-05-20

Göteborgsvarvet är över för i år men förhoppningsvis fortsätter löparna att utmana sig själva för att nå nya mål. Detsamma gäller dig som annonserar i Stampen Medias kanaler.Vi ser långsiktigt på marknadsföring och här ger Terese Dewill, försäljningschef på Stampen Media, sina svar på vad du behöver göra för att lyckas.

Terese Dewill

Vad behöver medieköpare tänka på för att lyckas i sin marknadsföring både i dag och på lång sikt?

Dels behöver de förstå sin marknad och sin kunds behov, förutsättningar och beteenden i dag och samtidigt ha blicken mot hur framtiden spås utvecklas. Man bör även tänka på om dagens kund även är morgondagens kund, eller ej? Behöver man bygga på sin kundgrupp?

En medieköpare behöver göra medvetna val, mäta rätt saker mot både den kortsiktiga och långsiktiga målsättningen samt fokusera på effekt.

I tuffa ekonomiska tider, hur viktig är marknadsföringen då?

I tuffare ekonomiska tider som vi har nu behöver en medieköpare troligtvis jobba mer med räckvidd inom sin marknad för att få ökad effekt. Är plånböckerna påverkade och behovet måttligt är det viktigt att ens räckvidd ej är för snäv, utan att man jobbar brett utifrån sin marknad.

En viktig del är att alltid jobba med varumärket. Att vara ett starkt varumärke på sin marknad är alltid viktigt. Tänk olika stora företag så som Coca-Cola eller Klarna, de finns i människors hjärna när behov uppstår. Givetvis kan deras verksamheter gå upp eller ner men i sin marknadsföring och positionering har deras varumärkesarbete varit avgörande.

Vad är den största utmaningen när ni ska förklara vikten av en mediemix och helhetsstrategi för annonsörerna?

Vi jobbar med marknadsföring dagligdags och med en mängd olika branscher och storlekar på företag där vi planerar, mäter och utvecklar resultat och effekt för kunderna.

Utmaningen är att få annonsörerna att våga binda upp sin investering över tid, speciellt i osäkra tider samt när medielandskapet är så komplext och föränderligt. I dag krävs det en oerhört vass kompetens inom så många olika kanaler. Att då som företagare ha koll på allt inom marknadsföring är tufft. Det är ju tufft även för marknadschefen/teamet/byrån, men att ha en plan för att uppnå sina mål är alltid ett vinnande koncept.

Planen behöver då vara flexibel och anpassningsbar utifrån marknadens svängningar. Det betyder inte att man ska haka på varje trend, eller byta material var och varannan vecka, men att under ett år analysera resultaten och i lagom nivå skruva på de delar som behöver justeras utifrån den fakta man får till sig.

Hero formulär

Kan du berätta om något exempel där en kund varit framgångsrik genom att envist ha fortsatt marknadsföra sig under både pandemi och lågkonjunktur och vad det gett i det långa loppet?

Kunder som innan pandemin förstått värdet i marknadsföring och lagt den på rätt nivå har varit de som vågat hålla i eller t.o.m. öka sin investering trots dessa tider. Gemensam nämnare är också att det är och har varit välmående företag som har en stor lojal målgrupp upparbetad. I stället för att minska sin investering så har de sett till att vara stabila då de vet att det lönar sig på sikt. De har t.o.m. tagit tillfället i akt att ta marknadsandelar när konkurrenter backat i sin närvaro på marknaden. För att få till intäkter på så hög nivå som möjligt under tuffa tider är det fokus på att ha rätt innehåll och budskap. Det borde fler ta lärdom av.

Stampen Medias kunder är både lokala företag och internationella jättar. Finns det några gemensamma nämnare för de olika segmenten när det kommer till att marknadsföra sig framgångsrikt?

Gemensamma nämnaren är att oavsett storlek på våra kunder så vill alla annonsörer åt människor och främst människor i västra Sverige, alltså i det område där våra egna titlar – ihop med sociala medier – dominerar marknaden.

Det är människornas beteende man behöver vara vass på, hur man påverkar en hjärna. Det handlar bland annat om den uppmärksamhetstid en annons faktiskt har. En display har bara ett par sekunders uppmärksamhet och då behöver innehållet vara anpassat för den korta tiden, medan en in stream-video kanske har sex sekunder och en nativeartikel runt minuten. Så oavsett storlek på företag så behöver innehållet anpassas utifrån uppmärksamhetstiden.


Det handlar också om människors tid, i vilket tempo lever din målgrupp i? Hur får du din målgrupp att avvara sin tid och fokus på just det du vill förmedla? Även tiden som läggs i olika medier ser vi i mätningar fyller olika syften och behov hos människor, det finns en förväntan av vad olika medier tillför i deras liv. I exempelvis nyhetsmedier är förväntan att man ska få nyheter/kvalitativ information och i sociala medier är förväntan att interagera och vara ”social” med andra människor eller underhållen av annan typ av innehåll. Där är det viktigt att ha rätt innehåll utifrån mottagaren. Men man ska ej underskatta att viktiga eller informativa ämnen absolut kan anpassas för sociala medier likt underhållning kan platsa nyhetsmedia.

Terese Dewill

Låt oss hjälpa dig vidare med företagets synlighet

Boka ett möte med en medierådgivare idag

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram