Stampen Media stor Vit logga

Vad är Google Consent Mode v2 och vad bör du tänka på?

Stampen / Vad är Google Consent Mode v2 och vad bör du tänka på?

Publicerat: 2024-03-04

Använder du idag Google Ads eller Google Analytics i din verksamhet? I denna artikel får du ta del om vad Google Consent mode v2 är och hur det kan hjälpa dig med dina marknadsstrategier 2024.

Måste du skaffa Google Consent Mode v2?


Det är inget lagkrav att följa Google Consent Mode v2 utan snarare Googles sätt att uppdatera sina egna policys för att bättre följa EU:s regelverk. Konsekvensen av att inte implementera nya Google Consent Mode v2 är att Google inte längre kan samla in viss typ av data utan ett explicit samtycke och det påverkar då vilka funktioner man kan använda i exempelvis Google Ads och GA4. Lagkraven en riktig snårskog som utvecklas snabbt och alla företag har stort ansvar över den data man samlar in och skickar vidare, sker i enlighet med GDPR och andra lagar.

Vad är Google Consent Mode v2?


Google Consent Mode v2 ger företag möjligheten att justera funktionaliteten av Google tags baserat efter användarens samtycke av annonseringskampanjer och analyscookies. Den främsta nyheten är att användaren kan ge sitt samtycke till att aktivera två ytterligare samtyckesstatusar relaterade till annonsering: ad_user_data och ad_personalization.
Detta säkerställer att spårningen från dina annonskampanjer endast sker när användaren gett sitt samtycke. På så sätt respekteras användarens integritetsinställningar.


Hur skiljer det sig från den tidigare versionen?


Till skillnad från den tidigare versionen är Consent Mode v2 en mer avancerad version. Den kräver att användaren uttryckligen ger sitt samtycke för cookies och dataanvändning. Speciellt när det kommer till personanpassade annonser och analys.
Den nya uppgraderingen har alltså striktare integritetsnormer och regleringar.
Detta säkerställer att dem lagkrav som ställs av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) följs.


Relationen mellan konsumenter och annonsörer måste byggas med förtroende och med respekt för slutanvändarens integritetspreferenser.

Hur påverkas du som annonsör?


När man ger användaren möjligheten att ge sitt samtycke kommer det komma tillfällen där användaren väljer att avstå. Detta kan leda till utmaningar för dig som marknadsförare och annonsör. En utmaning kan vara att förstå hur väl din annons presterar i en kampanj. Detta då du inte får den ”fullständiga bilden”. Consent Mode v2 Advanced hjälper därför till med att återfå en betydande del av denna ”förlorade” data på ett sätt som är integritetskompatibelt, genom aggregerad och anonymiserad datarapportering. Aggregerad data kan erbjuda värdefulla insikter i kampanjprestanda och användarbeteende trots att individuella data från användaren saknas.

Google använder maskininlärning i deras konverteringsmodellering för att minska klyftorna som skapas när en användare väljer att avvisa cookies och datan blir begränsad. Den analyserar data och trender från användare som gett sitt samtycke för att uppskatta beteendet hos de användare som inte gett sitt samtycke. Även om det inte är 100% korrekt, hjälper maskininlärning och AI till med att ge bättre insikter än att bara förlita sig på data från samtyckande användare.

Vad händer med cookie-bannern?


Du behöver ha en cookie-banner på din webbplats och/eller mobila applikation. Det innebär att en samtyckesplattform (CMP) måste vara på plats. Din webbplats eller app indikerar till Google om att användaren gett sitt samtycke för analys och/eller annonsering. Detta då API:et för Consent Mode v2 är kopplat till samtyckeshanteringsplattformen (CMP). Google Consent Mode v2 är alltså inte en fristående funktion eller programvara.

Webbplatsägaren är ansvarig för att säkerställa att samtyckesplattformen uppfyller Googles standarder, samt kraven i e-privacy-direktivet och GDPR.

Vad händer om du inte implementerar Google Consent Mode v2 under Mars 2024?


Google Consent Mode v2 är främst relevant till företag som riktar sig till användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Utan Google Consent mode v2 kommer ingen data om nya användare från EES, fångas av dina annonseringsplattformar, så som Google Ads och GA4. Det påverkar i sin tur dina mät- och rapporteringssystem, målgruppsanalyser och förmågan att göra remarketing.

Budgetanvändningen kan komma att påverkas och bli mindre effektiv då dina budgivningsalgoritmer kommer att köras på felaktiga och ofullständiga data.

  1. Välj en lämplig metod för att erhålla samtycke, antingen genom en certifierad CMP-partner eller genom att bygga en egen lösning.
  2. Konfigurera din banner för att samla in användarsamtycke enligtGoogle och EES-krav.
  3. Implementera Consent Mode v2, vilket enklast görs genom en certifierad CMP-lösning.
  4. Verifiera din implementation via Ads-kontots status- och diagnostikverktyg.

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram