Stampen Media stor Vit logga

Det här bör alla digitala strategier innehålla

Stampen / Det här bör alla digitala strategier innehålla

Publicerat: 2023-02-23

Konkurrensen om internetanvändarens uppmärksamhet blir allt tuffare. Att den digitala kundupplevelsen är så bra som möjligt har aldrig varit så viktig som nu. I tider av pandemi, lågkonjunktur och ett allmänt oroligt världsläge kan det vara svårt att veta hur du bör satsa din marknadsföringsbudget. En digital strategi hjälper dig att se över företagets digitala kommunikation och hitta vägar framåt.

Vad innehåller en digital strategi?

En välplanerad digital strategi tar ofta utgångspunkt i en omvärldsanalys och fokuserar på företagets kärnverksamhet och var företaget befinner sig. En digital strategi kan innehålla olika delar beroende på bransch och vilka förutsättningar som finns. Men några centrala delar, oavsett företag, är status på den digitala utvecklingen just nu, var du vill befinna dig i framtiden, hur du tänker ta dig dit och med hjälp av vilka verktyg.

Delar som behöver finnas med i en digital strategi

1. Medieplan

Först och främst behöver du ha en medieplan och strategi som gärna blickar en bra bit framåt och som inkluderar insatser på kort och lång sikt. En medieplan utgör grunden för din kommunikationsplanering. Där samlar du information om content du planerar att skapa, kommande kampanjer, budskap, budget och vilka kanaler du tänkt investera i. Det blir lättare att arbeta strukturerat mot företagsmålen då medieplanen presenterar en helhetsbild av den digitala kommunikationen. 

Det här bör du inkludera i medieplanen:

  • Syfte och mål med det digitala arbetet
  • Målgrupp som ska nås
  • Prioriterade kanaler
  • Vad för typ av innehåll som ska publiceras
  • Uppföljning och mätning av resultatet

2. SEO och SEM

Det är lätt att fastna i ett inifrån-och-ut-perspektiv och glömma att rikta in sig mot och använda kundernas språk. Med hjälpmedel som Google Sökordsplanerare, Google Trender eller mer avancerade digitala verktyg som Ahrefs kommer du närmare dina kunders beteenden och kan guida dem raka vägen till er genom att se vad målgruppen faktiskt söker på i sökmotorer. Sluta gissa, och utgå istället från vad din potentiella kund faktiskt behöver. 

SEO (Search Engine Optimization) eller sökmotoroptimering handlar om att potentiella kunder ska hitta till er via sökmotorer som Google. Genom att identifiera sökord målgruppen använder kan du sedan se över din hemsida så att den är anpassad på bästa sätt.

SEM (Search Engine Marketing) eller sökmotormarknadsföring innebär att du exempelvis betalar för Google Ads, dvs annonser som lägger sig överst i sökresultatet på sökmotorer som Google. 

Det bästa tillvägagångssättet brukar vara att arbeta med både SEO och SEM och hitta en bra balans mellan dessa. SEO är nämligen en långvarig strategi där det tar tid innan du ser resultat medan SEM är en mer kortsiktig lösning.

3. Val av digitala kanaler

Försök att hitta en balans i vad du vill mäta och förtydliga hur en kanal kan ge positiva effekter i en annan. Du kan nämligen ofta se positiva snöbollseffekter mellan flera kanaler. Har du exempelvis kört en kampanj i papperstidningen är det vanligt att även se positiva effekter av SEO – exempelvis att fler söker på sökord kopplat till din kampanj. Då vill du vara förberedd så att du kan plocka upp de personer som söker på specifika sökord. Kanske behöver du några blogginlägg på din hemsida som lyfter det ämne personerna söker på, eller en guide med fördjupande information att ladda ned.

Faktaruta: Enligt en undersökning från GroupM 2019 så får du som annonserar i nyhetsmedia i genomsnitt tillbaka sju gånger de investerade pengarna för din sökordsannonsering (70% ROI) , tre gånger mer för din online video-annonsering (till exempel Youtube) och tre gånger mer för dina medieinvesteringar i social.

Hur mycket påverkar lågkonjunkturen?

2023 gick vi in i en lågkonjunktur i Sverige och du behöver fundera på var du vill att företaget ska befinna sig både nu och efteråt. De företag som vågade satsa och investera under pandemin var även de som hanterade de förändrade förutsättningarna bäst, så det är hög tid att planera inför detta redan nu om du inte redan har gjort det.

Är inte marknadsföring det man borde dra ner på först?

Pandemin påverkade så klart företag på helt olika sätt beroende på bransch. Lågprisföretag som Ullared och Rusta såg till exempel positiva resultat när konsumenterna blev än mer prismedvetna. För även om konsumtionen minskar slutar inte människor att handla, vi bara förflyttar oss. Vi unnar oss inte lika mycket, drar ner på lyxvaror eller utesluter vissa produkter helt – och väljer lågprisalternativ istället. 

På samma sätt tänker många när det gäller marknadsföring. Men att dra ner på marknadsföringsbudgeten i tuffa tider är ett klassiskt misstag. I tuffa tider är det för de flesta företag snarare ännu viktigare att synas. Om många i din bransch pausar sina marknadsföringsinsatser är det fördelaktigt för dig då kostnaden för budgivningsförfarande blir lägre i många kanaler. Om färre företag annonserar finns det helt enkelt utökade möjligheter att du får större synlighet. 

Lästips: Därför är annonsering i nyhetsmedia din smartaste investering just nu.

Så budgeterar du i lågkonjunktur

Det kan vara en bra idé att rikta om din budget i en lågkonjunktur. Det kan exempelvis vara mer värt att investera i nyhetsmedia framför sociala medier eftersom många människor väljer att dra ned på tidningsprenumerationer i lågkonjunktur. Annonsera i papperstidningen är ett smart drag i lågkonjunktur då du når en mer köpstark grupp. Ser du istället på sociala medier som Facebook kommer det att vara en mer blandad publik där det blir svårare att träffa rätt. 

Varumärkesbyggande är också något som många företag behöver bli bättre på. Mer långsiktiga insatser som fokuserar på att stärka ditt brand är minst lika viktigt som kortare, säljdrivande insatser. Fokusera på det som gör just ditt företag unikt.

Läs mer artiklar

Se alla artiklar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram